Skip to main content

Privacyverklaring

Ana-Luz Coaching, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Eigenaresse:
Fabienne Lasten
Telefoonnummer:
+31611710743
E-mailadres:
info@ana-luz.nl
KvK nummer:
71726799

Persoonsgegevens die wij verwerken.
Ana-Luz Coaching verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan Ana-Luz Coaching hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
 • Internetbrowser en apparaat type.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.
De website en/of dienst van Ana-Luz Coaching heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ana-Luz Coaching kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Ana-Luz Coaching raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ana-luz.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
Ana-Luz Coaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief.
 • Als je klant bent, je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Geautomatiseerde besluitvorming.
Ana-Luz Coaching neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ana-Luz Coaching) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.
Ana-Luz Coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

In het algemeen hanteert Ana-Luz Coaching daarbij de volgende bewaartermijnen:

Soort gegevens:

Bewaartermijn:

Klantgegevens (zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer).

Tot 2 jaar na de laatste transactie.

Factuurgegevens, transactiegegevens en overige financiële gegevens.

7 jaar op basis van de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Account gegevens (inlognaam, wachtwoorden).

Zolang als je het account hebt.

Correspondentie

Zolang als je een overeenkomst of andere relatie met ons hebt en tot 2 jaar daarna.

Reviews en testimonials.

Zolang de review relevant is.

Delen van persoonsgegevens met derden.
Ana-Luz Coaching verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ana-Luz Coaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Ana-Luz Coaching een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Ana-Luz Coaching van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@ana-luz.nl. Ana-Luz Coaching reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Wat als je vragen of klachten hebt?
Als je vragen of klachten hebt over het gebruik van jouw gegevens of over deze privacyverklaring kan je contact opnemen met:

Fabienne Lasten
+31 0611710743
info@ana-luz.nl

Kunnen we deze privacyverklaring aanpassen?
Ja. Deze privacyverklaring is van 18 mei 2020. Ana-Luz Coaching behoud het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat krijg je daarvan een e-mail.

Privacyverklaring

Ana-Luz Coaching, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Eigenaresse: Fabienne Lasten
Telefoonnummer: +31611710743
E-mailadres: info@ana-luz.nl
KvK nummer: 71726799

Persoonsgegevens die wij verwerken.
Ana-Luz Coaching verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan Ana-Luz Coaching hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
 • Internetbrowser en apparaat type.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.
De website en/of dienst van Ana-Luz Coaching heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ana-Luz Coaching kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Ana-Luz Coaching raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ana-luz.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
Ana-Luz Coaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief.
 • Als je klant bent, je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Geautomatiseerde besluitvorming.
Ana-Luz Coaching neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ana-Luz Coaching) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.
Ana-Luz Coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

In het algemeen hanteert Ana-Luz Coaching daarbij de volgende bewaartermijnen:

Soort gegevens:

Bewaartermijn:

Klantgegevens (zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer).

Tot 2 jaar na de laatste transactie.

Factuurgegevens, transactiegegevens en overige financiële gegevens.

7 jaar op basis van de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Account gegevens (inlognaam, wachtwoorden).

Zolang als je het account hebt.

Correspondentie

Zolang als je een overeenkomst of andere relatie met ons hebt en tot 2 jaar daarna.

Reviews en testimonials.

Zolang de review relevant is.

Delen van persoonsgegevens met derden.
Ana-Luz Coaching verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ana-Luz Coaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Ana-Luz Coaching een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Ana-Luz Coaching van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@ana-luz.nl. Ana-Luz Coaching reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Wat als je vragen of klachten hebt?
Als je vragen of klachten hebt over het gebruik van jouw gegevens of over deze privacyverklaring kan je contact opnemen met:

Fabienne Lasten
+31 0611710743
info@ana-luz.nl

Kunnen we deze privacyverklaring aanpassen?
Ja. Deze privacyverklaring is van 18 mei 2020. Ana-Luz Coaching behoud het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat krijg je daarvan een e-mail.